Ανακοίνωση (Απρίλιος 2016)

Ενημερώνουμε ότι η αναρχική ομάδα «σύμπραξη για την αναρχία» σταματάει να υπάρχει ως τέτοια. Οι σύντροφοι που την αποτελούσαμε συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε στα πλαίσια της έκδοσης του εντύπου «αδάμαστο» και της ενημέρωσης του ιστότοπου adamasto.squat.gr.

Η αναρχική ομάδα «σύμπραξη για την αναρχία» συστάθηκε το 2011 και δημοσίευσε το πρώτο της κείμενο με τίτλο «άμεση ή έμμεση η δημοκρατία είναι εξουσιαστική» την περίοδο των κινητοποιήσεων στην πλατεία Συντάγματος το καλοκαίρι του 2011.

Συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε για την προώθηση της αναρχίας με βάση τη  συνολική εναντίωση στη κυριαρχία. Ως εκ τούτου, η επιθυμία μας να μην συνεχίσουμε τη διατήρηση της συγκεκριμένης ομάδας δεν αποτελεί κάποιο είδος οπισθοχώρησης.