Βιομηχανικός πολιτισμός, παραγωγή και κατανάλωση κρέατος